Print

برنامه چهارم مرحله " یک قدم تا قهرمانی"

تنها یک هفته تا مرحله نهایی!
18 میزان, 1392

آخرین هفته مرحله یک قدم تا قهرمانی به پایان رسید و 3 اشتراک کننده برتر توسط مردم انتخاب گردیدند. اشتراک کنندگان تمام تلاش خود را نمودند و به خاطر برنده شدن در این فصل با هم به رقابت پرداختند.
برای تماشای چهارمین برنامه مرحله یک قدم تا قهرمانی به ذیل مراجعه کنید: