Print
play

مرحله نهایی

25 میزان, 1393
کی در این فصل آواز افغانستان خواهد شد؟

سرانجام به 3 کاندید باقیمانده از مجموع تیم‌ها رسیدیم. اشتراک کننده ای که بالاترین آراء را داشته باشد، برنده این مرحله است و آواز افغانستان خواهد بود.

۲۴ قوس, ۱۳۹۷

برنامه چهارم مرحله " یک قدم تا قهرمانی"

تنها یک هفته تا مرحله نهایی!

آخرین هفته مرحله یک قدم تا قهرمانی به پایان رسید و ۳ اشتراک کننده برتر توسط مردم انتخاب گردیدند.

۲۴ قوس, ۱۳۹۷

برنامه اعلان نتایج - قسمت سوم

برنامه آخرین نتایج!

مردم دوباره رأی دادند و ۳ اشتراک کننده انتخاب شدند. چه کسی یک قدم تا قهرمانی فاصله دارد؟

۲۴ قوس, ۱۳۹۷

برنامه سوم مرحله" یک قدم تا قهرمانی"

همه هیجان زده‌اند!

در این برنامه، یاوران نیز همانند اشتراک کنندگان هر تیم که منتظر اعلان نتایج آراء مردم بودند و امید داشتند تا مردم آن‌ها را انتخاب کنند، مضطرب و پریشان بودند.

۲۴ قوس, ۱۳۹۷

یرنامه اعلان نتایج - قسمت دوم

کی می‌ماند و چه کسی حذف خواهد شد؟

باز هم هر یاور یک اشتراک کننده را انتخاب نمود و مردم برای بقیه اشتراک کنندگان رأی دادند.

۲۴ قوس, ۱۳۹۷

برنامه اعلان نتایج - قسمت اول

یک قدم به قهرمانی نزدیک تر می‌شویم!

همانطور که به انتخاب بهترین اشتراک کننده هر تیم نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم، احساسات روی صحنه نیز به طور چشم گیری در حال افزایش می‌باشد.

۲۴ قوس, ۱۳۹۷

قسمت دوم مرحله "یک قدم تا قهرمانی"

تنها مردم تصمیم خواهند گرفت!

این هفته تنها ۹ اشتراک کننده موفق به رفتن به مرحله بعدی شدند. یاوران تنها حق نگهداشتن یک نفر را دارند و حضور بقیه آن‌ها بستگی به رأی مردم دارد.

Pages