Print
11 تله, 1392

په دې خپرونه کې، یاوران هم د هر ټیم د ګډون کوونکو په څېر، چې د خلکو د رایو د پایلې اعلام ته په تمه ول او هیله یې درلوده چې خلک هغوی وټاکي، اندېښمن او پرېښانه ول. داسې ښکارېده چې ځينې یاوران د پایلو په اعلان ناهیلي شول.

د دې اونۍ د یو ګام تر اتلولۍ پړاو دریمه خپرونه لاندې ووینئ: